Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Bar mleczny

Bar mleczny reż. Terese Mörenvik, Ewa Einhorn
czas trwania: 49 minuty

Napływ polskich emigrantów spowodował zainteresowanie się Szwedów naszym krajem.W filmie poznajemy historię dwóch przedsiębiorczych kobiet – Danuty i Dzidki, które w dobie MacDonaldów prowadzą bar mleczny „Bywalec” – relikt poprzedniej epoki.

Wrocławska jadłodajnia codziennie gości około 400 osób – obok studentów i rencistów przychodzą tu także biznesmeni. Obserwujemy tu walkę upartych kobiet o przetrwanie na rynku. Oryginalnie przedstawiony temat, ciekawe i zabawne postacie oraz wysoka jakość artystyczna są tylko niektórymi z zalet tego niezwykłego dokumentu.

Niedawna premiera filmu w wypełnionym po brzegi kinie wzbudziła ogromne zainteresowanie a jej finałem były wielominutowe owacje, od widowni w przeważającej części składającej się z Polaków. Film już kilka tygodni po premierze otrzymuje wyróżnienia na festiwalach.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?