Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ameryka kontra John Lennon

Ameryka kontra John LennonKraj: USA
Reżyseria: John Scheinfeld, David Leaf
Rok produkcji: 2006
Czas trwania: 96 min.
Język: Polskie napisy

W imieniu każdej generacji przemawia głos, który musi zostać wysłuchany. Film „Ameryka kontra John Lennon” to pasjonująca opowieść o Johnie Lennonie, muzyku i artyście, który poświecił się przeciwko wojnie w Wietnamie stając się ikoną i adwokatem pokoju na świecie oraz walki o prawa obywateli. Lata 1966-1976 to najbardziej gorący okres współczesnej historii Ameryki. Sylwetka Johna Lennona przedstawiona jest w kontekście ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej zdominowanej przez wojnę w Wietnamie, ruchy na rzecz praw obywateli, prezydenturę Nixona, oszustwa rządu USA, aferę Watergate.

„Ze wszystkich filmów jakie powstały na temat Johna, ten jest jedynym, który by pokochał” – Yoko Ono

„Film zawiera niepublikowane wcześniej materiały dotyczące Johna Lennona, jego muzykę, osobiste wspomnienia Yoko Ono, komentarze i obserwacje osób związanych z nimi oraz sytuacją panującą wówczas w Stanach Zjednoczonych” – David Leaf (producent, scenarzysta i reżyser filmu).

WYBRANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
2006 – nominacja do nagrody Satelita w kategorii „Najlepszy film dokumentalny”

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?