Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Albert Camus. Dziennikarstwo zaangażowane

Albert Camus. Dziennikarstwo zaangażowanereżyser: Joël Calmettes
Francja, 2009, 52 min.
język: polski lektor

„Aby istnieć, człowiek musi się buntować” – zwykł mawiać Albert Camus. Jego niezgoda na niesprawiedliwość świata przeszła go historii, a jednocześnie – o czym nie wszyscy wiedzą – przyczyniła się do stworzenia nowych standardów dziennikarstwa.

Camus był pisarzem, dramaturgiem, eseistą, reżyserem teatralnym i dziennikarzem. Uchodzący za ludzką twarz egzystencjalizmu odważnie stawiał czoła wyzwaniom swojej epoki. Jednocześnie wątpiący w człowieka i pełen nadziei francuski intelektualista poświęcił życie prawdziwej ideowej walce o lepszy świat. Jako dziennikarz konsekwentnie wyznawał zaś aktywną postawę, skrupulatny opis faktów i ich gruntowną analizę. W 50 lat po śmierci Camusa ustanowione przez niego standardy wciąż obowiązują adeptów dziennikarstwa. Niniejszy dokument, oparty w dużej mierze na nieprzebranych prywatnych archiwach pisarza, ukazuje laureata Nagrody Nobla jako żarliwego idealistę, ufnie wierzącego w prawdę i sprawiedliwość.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?