Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

W drodze

Polska 2004, 29 min
Reżyseria: Maciej Adamek

Bohaterami dokumentu są Józef i Basia – małżeństwo bezdomnych. Podczas swej włóczęgi spotykają różnych ludzi, starając się z ich pomocą znaleźć własny kąt.

Cały ich majątek mieści się w dwóch torbach, a gdy nie mają pieniędzy, szukają czegoś po śmietnikach. Śpią w zrujnowanych domach lub w lesie.

Po drodze opowiadają o swoim dotychczasowym życiu, wieloletniej bezdomności i swoim związku. Z tych rozmów wyłania się prosta prawda: to nie dom jest dla nich najważniejszy, ale to, że mogą być razem. Dopóki się kochają, wszystko co najlepsze jeszcze przed nimi.