Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Taser. Paralizator prawie bezpieczny

kraj: USA
rok produkcji: 2015
czas trwania: 94 min.

Czy paralizator Taser, opatentowany i przedstawiany jako nieagresywny sposób obezwładniania przeciwnika jest naprawdę aż tak bezpieczny?

Tak wygląda amerykański sen – wychodzisz z ideą stworzenia produktu, który ma ratować życie. Poświęcasz się swojemu pomysłowi, a następnie 15 tysięcy posterunków policji wyposaża swoich policjantów w twój produkt. Dokument opowiada o historii powstania paralizatora Taser i indywidualnych przypadków śmierci na wskutek użycia tego elektronicznego wynalazku. Polemicznie i rzeczowo.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?