Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Socjalista Leon Blum

Socjalista Leon Blumkraj: Francja/USA
rok produkcji: 2010
czas trwania: 58 minuty
język: polski lektor

Niezwykła historia Leona Bluma – Żyda, premiera Francji i więźnia w nazistowskim obozie koncentracyjnym Buchenwald.

Film pokazuje niezwykłe, dramatyczne, ale i pełne triumfów życie Leona Bluma (1872-1950). Blum, pierwszy Żyd, który kierował rządem francuskim, poświęcił swe życie, aby walczyć o poprawę warunków życia pracowników fizycznych i prawa kobiet. Premierem został w 1936 roku. Popularność polityczną stając na czele Frontu Ludowego i solidaryzując z lewicowymi wyborcami. W 1940 jego socjalistyczne poglądy i żydowskie pochodzenie spowodowały, że za trwania Francji Vichy deportowano go do obozu koncentracyjnego Buchenwald. Po wojnie Blum, gorąco witany przez rodaków, został ponownie wybrany premierem w 1946 roku. Potem pełnił też funkcję ambasadora w USA i szefa misji francuskiej przy UNESCO.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?