Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Skazani na złom

Skazani na złomkraj: Francja
rok produkcji: 2011
czas trwania: 50 minuty

W chińskim miasteczku Fengijang 50 000 pracowników rozprawia się ze złomem z Zachodu, często za cenę własnego zdrowia. Nie mają możliwości innej pracy ani awansu społecznego, więc można powiedzieć, że są skazani na złom.

Od ponad 20 lat tony metalowych i elektronicznych odpadów z Japonii, USA, Australii i Europy były transportowane do chińskiego miasta Fengijang, leżącego na południe od Szanghaju. Sterta złomu wszelkiego rodzaju w końcu zaczęła przeszkadzać mieszkańcom. Blisko 50 000 pracowników, migrujących z ubogich, zachodnich rejonów Chin likwiduje tę górę odpadów. Rozkładają, tną i przetwarzają prawie 2 miliony ton śmieci rocznie.

Reżyser towarzyszy dwóm bohaterom i ich rodzinom w codziennym życiu, które wydaje się być tylko walką o przeżycie. Ich poglądy i niepokoje nic nie zmieniają i nic nie znaczą. Większość z nich ryzykuje zdrowiem i życiem, akceptując nieludzko ciężkie warunki pracy. Film jest poruszającym obrazem współczesnego społeczeństwa i podziałów klasowych na tych, którzy konsumują i na tych, którzy po nich sprzątają.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?