Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Sieroty AIDS

Sieroty AIDSkraj: Francja
rok produkcji: 2006
czas trwania: 52 minuty
język: polski lektor

Słusznie AIDS jest nazywany plagą XXI wieku. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się mieszkańcy Afryki, od lat bezskutecznie zmagający się z epidemią. Obecnie w liczącej 47 mln obywateli RPA, co piąty dorosły mieszkaniec, a w niektórych regionach nawet co drugi, jest nosicielem wirusa HIV. Dorosłe ofiary AIDS zostawiają po sobie osierocone dzieci. Część z nich przygarniają członkowie najbliższej rodziny, jednak część trafia na ulicę, gdzie żyją z kradzieży i żebraniny, bez szans na poprawę losu. Tylko na przedmieściach Durbanu żyje sześć tysięcy takich bezdomnych sierot. Wiele z nich już jest nosicielami wirusa HIV. Walkę z epidemią utrudniają mity powstałe na temat tej groźnej choroby. W sąsiednim Suazi ludzie nadal wierzą, że z AIDS wyleczą ich egzorcyzmy. Brak podstawowej wiedzy powoduje, że przeciętna długość życia wynosi tam jedynie 32 lata.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?