Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Salvador Allende

allendereżyseria: Patricio Guzman
rok produkcji: 2003
język: polskie napisy

Film Patricio Guzmana to poruszająca biografia socjalistycznego polityka Salvadora Allende, pokazana na tle kluczowych momentów historii Chile w II połowie XX wieku oraz roli, jaką odegrał w nich masowy ruch robotniczy i jego liderzy, a także zimnowojenne realia, w których próbowano walczyć o godność i sprawiedliwość dla klas wyzyskiwanych.

Walka ta przybierała w Ameryce Łacińskiej wyjątkowo dramatyczny wymiar i niemal zawsze podlegała schematycznym, zdeterminowanym przez kontekst polityczny i doświadczenia
historyczne ocenom. To dlatego w Polsce postrzega się tamtejsze ruchy lewicowe przez pryzmat stalinizmu i bezpodstawnie utożsamia z totalitarną wersją komunizmu. Taką historię pragnie odkłamać w swoich dziełach Patricio Guzman, pokazując, że ruch robotniczy wyrastał w Chile z realnej sytuacji materialnej robotników, a nie z fanatycznej fascynacji ideologicznej.

Allende zwyciężył w wolnych wyborach parlamentarnych, stając się symbolem pokojowej rewolucji i szacunku dla metod demokratycznych. Dopiero zamach stanu, którym posłużyła się burżuazja w swojej strategii przejęcia władzy okazał się pogwałceniem tych zasad.

Dokument przedstawia kształtowanie się postawy politycznej Allende oraz próbuje odpowiedzieć na pytanie: kim był dla Chilijczyków ich prezydent socjalista. Film jest również osobistą refleksją chilijskiego reżysera nad postacią Allende, próbą przypomnienia wartości, którymi kierował się w działalności politycznej, a przez to próbą rozdarcia owej „zasłony amnezji, jaka pokryła ten kraj” po zamachu wojskowym, przełamania zmowy milczenia oraz niezrozumienia, bądź haniebnej niepamięci, której doświadcza dziś Allende, a wraz z nim cały idealistyczny projekt polityczny lewicy w Chile.

Przeczytaj:
Ostatnie przemówienie Allende
Kapuściński – Allende i Guevara