Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Rozmowy – wywiad z Piotrem Ikonowiczem

ikonPrezentowany materiał jest wywiadem z cyklu „Rozmowy” przeprowadzonym przez Krzysztofa Skowrońskiego (Radio Wnet) z Piotrem Ikonowiczem. Obszerny, półgodzinny wywiad na temat „niewidzialnej” polskiej biedy, ukrytej za parawanem neoliberalnej propagandy sukcesu.

„W Polsce nie ma sukcesu gospodarczego, jest za to olbrzymia cena, którą społeczeństwo musi płacić, by Tusk mógł się pochwalić. To znaczy jest wzrost i rośnie cierpienie. To się dzieje za cenę tego, że ludzie, których jeszcze nie zwolniono biorą na siebie pracę już zwolnionych, pracują w wydłużonym okresie czasu, za minimalne stawki. Godzina pracy w Polsce, kosztuje mniej niż w Brazylii, która jest krajem Trzeciego Świata.” – mówi Piotr Ikonowicz, wyjaśniając ciężką sytuację, w jakiej znajduje się coraz więcej polskich rodzin. Lider Nowej Lewicy,działacz społeczny, współzałożyciel i prawnik Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej.Przypomina przy tym tradycyjne postulaty socjalistów: 8 godzin pracy, 8 godzin wypoczynku, 8 godzin snu.

Jak informują na swojej stronie działacze KSS: Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej to stowarzyszenie, niosące pomoc ludziom, którzy przegrywają z systemem, bo są biedni, nie znają prawa, nie radzą sobie w życiu bo nie wytrzymują tempa jakie narzuca wyścig szczurów. Stają się bezradni, bo ich usiłowania spełzają na niczym, bo odsetki od odsetek kredytów, nie zapłaconych rachunków nie znajdują pokrycia w nędznej i nieregularnie wypłacanej pensji.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?