Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Revolution OS

Revolution OSkraj: USA
reżyseria: J.T.S. Moore
rok produkcji: 2001
czas trwania: 85 minut
język: polskie napisy

Revolution OS to opowieść o hackerach, którzy zbuntowali się przeciwko modelowi oprogramowania zamkniętego lansowanego przez Billa Gatesa i firmę Microsoft, tworząc system operacyjny GNU/Linux oraz ruchy Otwartych Źródeł i Wolnego Oprogramowania.

Ten znakomity film dokumentalny pod reżyserią J.T.S. Moore’a omawia kształtowanie się historii ruchów, ich ideologię, motywację. Ubarwiony jest wywiadami z najważniejszymi osobistościami z ruchu, ludźmi, bez których ruch nie istniałby z pewnością w obecnej postaci: Richardem Stallmanem – przywódcą projektu GNU, Linusem Torvaldsem – autorem i koordynatorem rozwoju Linuksa, Brucem Perensem – autorem definicji Open Source, Ericem Raymondem – autorem „Katedry i Bazaru” i innymi. Film ma wysoką wartość merytoryczną. Można go polecić zarówno osobom, które chciałyby dowiedzieć się więcej o powstawaniu Linuksa, jak i wieloletnim użytkownikom GNU/Linuksa.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?