Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ręce nad miastem

kraj: Włochy, Francja
reżyseria: Francesco Rosi
rok produkcji: 1963
czas trwania: 99 minuty
język: polski lektor

Reżyser podejmuje w filmie temat korupcji. Posługując się przykładem Neapolu, miasta, w którym się urodził i wychował, opowiada o nędzy mieszkańców slumsów, aferach budowlanych, przekupstwie władz i politycznych manipulacjach. Znany przedsiębiorca i zarazem spekulant budowlany, radny Nottola, wykupuje tereny slumsów z zamiarem wysiedlenia ich mieszkańców. Na nic zdają się protesty i demonstracje, a nawet fakt, że De Vito – przedstawiciel komunistów od początku popierający mieszkańców przedmieścia udowadnia, że tereny te były zarezerwowane pod tanie budownictwo komunalne. Mimo że Nottola przegrywa w kolejnych wyborach, nowe władze kontynuują jego plany. Interes jest zbyt lukratywny… Pełen pasji i bezkompromisowości film Rosi’ego otrzymał Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji.