Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ptasiek

Ptasiek produkcja: USA
gatunek: Dramat
reżyseria Alan Parker
scenariusz Sandy Kroopf , Jack Behr
rok produkcji: 1984
język: polski lektor

Ptasiek po ciężkich przeżyciach na wojnie cierpi na schizofrenię. Duchowo należy do innego świata, w którym jako ptak prowadzi normalne życie. Nikt, nawet przyjaciel z dzieciństwa, który jak on przeżył koszmar wojny, nie potrafi go zrozumieć.

Akceptują się jednak nawzajem, a między nimi zawiązuje się silna męska przyjaźń, w której obaj są dla siebie nauczycielami. Obydwaj próbują znaleźć swoje miejsca w otaczającym ich świecie. Z czasem Ptasiek zrozumie, że aby pozostać samotnym i obcym dla świata, trzeba ukryć się w nienormalności.

Film powstał na podstawie powieści Williama Whartona. Otrzymał Grand Prix na Festiwalu Filmowym w Cannes w 1985 roku.

Cała fabuła filmu oparta jest na przyjaźni dwóch młodych chłopaków, na pozór zupełnie innych, ale w równym stopniu wrażliwych, w równym stopniu niedostosowanych do otaczającego ich świata, w równym stopniu nie godzących się na zastałą rzeczywistość, tyle że w różny sposób uzewnętrzniających to na świat, na ludzi. Tytułowy Ptasiek ucieka – ucieka w swój wyimaginowany świat marzeń sennych, w których jest ptakiem, potrafi latać ponad ziemią, obserwować życie z góry, niejako być może nawet go oceniać. Ptasiek chciał wznieść się ponad to wszystko, czego nie rozumiał, do czego nie pasował i do czego dostosować się, nie tyle nie mógł, co po prostu nie chciał. Uwierzył wręcz, że jest duszą ptaka, zamkniętą w ciele człowieka i stąd ta inność, która – wbrew zdumieniu otoczenia – wcale go nie drażniła.
[czytaj więcej]