Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Prostując ścieżki

Prostując ścieżkirok produkcji: 2010
reżyseria: Susan Cohn rockefeller
czas trwania: 28 minuty
język: polski lektor

Dokument produkcji HBO przedstawia kilka scen z życia doktora Ricka Hodesa, pełnego poświęcenia amerykańskiego lekarza, który od ponad 20 lat ratuje etiopskie dzieci.

Pochodzący z Nowego Jorku doktor Rick Hodes zdecydował się poświęcić swoje życie pomocy innym. Od ponad dwudziestu lat mieszka i pracuje w Etiopii, gdzie leczy młodych pacjentów, cierpiących między innymi na gruźlicę kości i choroby kręgosłupa. Codziennie boryka się z problemami typowymi dla pracy w krajach Czarnego Lądu – brak odpowiedniego sprzętu i leków, na które byłoby stać jego pacjentów (często wykłada pieniądze z własnej kieszeni), niewystarczająca liczba lekarzy i pielęgniarzy. Trudności go jednak nie zniechęcają, doktor Hodes nie ustaje w pracy. Jednocześnie jest ojcem dla siedemnaściorga przygarniętych dzieci, pochodzących z różnych środowisk. Jak godzi wszystkie obowiązki? Skąd czerpie siłę?

Doktor Hodes wciela w życie piękne, pochodzące z Talmudu hasło „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”. Nie ukrywa też, że nie byłby w stanie wykonywać swojej pracy bez głębokiej wiary, która go cechuje (wyznaje ortodoksyjny judaizm). Reżyserka filmu, Susan Cohn Rockefeller, jest znaną pisarką, scenarzystką i dokumentalistką, która w swojej twórczości stara się przybliżać sylwetki ludzi walczących o lepsze jutro, czy to w skali lokalnej, czy globalnej. Jej wyprodukowany przez HBO dokument Prostując ścieżki był pokazywany na licznych festiwalach filmowych, m.in. w Hot Springs, Cleveland, Nantucket, Los Angeles, San Diego, Toronto i Nowym Jorku, gdzie spotykał się z ciepłym przyjęciem ze strony widzów i krytyków. Otrzymał również Nagrodę Jury i Nagrodę Publiczności na Woods Hole Film Festival.