Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ostatnia rozmowa przed egzekucją

Ostatnia rozmowa przed egzekucjąKraj: USA
Rok produkcji: 2011
Czas trwania: 65 minut

Te wstrząsające rozmowy ogląda co tydzień około 40 milionów ludzi. W Chinach aż 55 rodzajów przestępstw zagrożonych jest karą śmierci. Egzekucji, których co roku w Chinach są tysiące, dokonuje się w dwojaki sposób: poprzez rozstrzelanie lub wstrzyknięcie śmiertelnej substancji. Państwo natomiast zupełnie nie wstydzi się tej metody zaprowadzania sprawiedliwości tłumacząc, że taki jest chiński system wartości, by zbrodnia została ukarana i to najlepiej w przestrzeni publicznej.

Jak podaje Amnesty International, wiele państw stosuje karę śmierci, jako wygodną drogę pozbycia się problematycznych osób i pokazania, że władze twardo traktują przestępców. Kara ostateczna jest często wykonywana po nieuczciwym procesie, w oparciu o przyznanie się do winy uzyskane podczas tortur, w stosunku do politycznych przeciwników, ludzi ubogich, mniejszości rasowych, etnicznych czy religijnych. Zdarza się, że kara śmierci jest stosowana wobec osób niepełnoletnich lub o znacznym opóźnieniu umysłowym.

Zastraszający jest fakt, że kary śmierci są wymierzane za przestępstwa, które nie można zaliczyć do prawnego terminu „najpoważniejszych”, czyli na przykład za oszustwo, czary, odstępstwo od wiary, przestępstwa związane z narkotykami lub stosunki seksualne z dorosłymi osobami wyrażającymi na nie zgodę.