Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Nasza ulica

Kraj: Francja
Rok produkcji: 2006
Czas trwania: 52 minuty

Film ukazujący historię Łodzi – od momentu, gdy była jednym z bogatszych miast w Europie, przez wojnę, komunizm, wejście Polski do Unii Europejskiej, po dzień dzisiejszy – ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców ulicy Ogrodowej.

Z jednej strony ulicy mieszka, żyjąca tu od pięciu pokoleń, obecnie walcząca z biedą, robotnicza rodzina Furmańczyków. Z drugiej strony, na terenie dawnych zakładów Izraela Poznańskiego, powstaje Manufaktura – największe w Polsce centrum kulturalno-rozrywkowo-handlowe. Reżyser pokazuje ogromny kontrast między biedą mieszkańców ulicy Ogrodowej a powstającym tuż obok ich domu kapitalistycznym molochem. Dokument doceniony na festiwalach filmowych.

Pobierz:

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?