Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Mama Illegal

Mama Illegalkraj: Austria
rok produkcji: 2011
czas trwania: 70 minut
język: polski lektor

Mołdawia to kraj w którym panuje 80% bezrobocie, a ci którzy pracują zarabiają 100 euro miesięcznie. Dlatego też 1/3 mieszkańców poświęcając swoje ostatnie oszczędności oraz życie wyemigrowała do zachodnich krajów, aby polepszyć los swój oraz swoich bliskich. Ich status jest nielegalny, co wiąże się z ryzykiem deportacji oraz brakiem jakichkolwiek praw.

Film dokumentalny „Mama Illegal” ukazuje sytuację trzech kobiet, które pracują jako sprzątaczki w Austrii oraz we Włoszech. Porzuciły swój rodzinny dom, mężów, dzieci, aby móc zapewnić godne życie. Rozstanie dla wszystkich jest wielką traumą, w szczególności dla dzieci. Film ukazuje ludzki dramat tego małego obszaru Trzeciego Świata w Europie.