Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Lato oporu

Lato oporu Produkcja: Indymedia
Czas trwania: 93 minuty
Język: Polskie napisy

Protesty studenckie są przygotowywane nieprzerwanie od semestru letniego 2005, nazwanego latem oporu – „Summer of resistance”. W 2006 roku żółta fala rozlała się od Hamburga, przez Nordrhein-Westfallen po Hesję. Z inspiracji walką przeciwko CPE (fr. Contrat premie`re embauche – oznacza formę zatrudnienia, dostępną dla osób poniżej 26. roku życia, wchodzących na rynek pracy) we Francji, jak równiez ze świadomością, że dotychczasowe formy protestu zaczynają tracić impet, w 2006 roku „Summer of resistance” zostało przeformułowane.

Poprzez nowe formy działania studenci próbowali odzyskać to, czego od lat im się odmawiało – uczestnictwa w polityce edukacyjnej. Zarządzona decentralizacja działań oporu dała się zajwyraźniej zauważyć poprzez ogólnokrajowe demonstracje (6.07.2006 we Frankfurcie nad Menem) oraz oraz wzrost solidarności pośród aktywistów. Film o najgorętszym lecie oporu ubiegłego roku.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?