Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Korczak

Korczakgatunek: Biograficzny, Dramat, Wojenny
premiera: 6 maja 1990
produkcja: Niemcy, Polska, Wielka Brytania
reżyseria: Andrzej Wajda
scenariusz: Agnieszka Holland
czas trwania: 1 godz. 53 min.

Historia ostatnich lat życia Janusza Korczaka polskiego pedagoga, publicysty, pisarza i lekarza żydowskiego pochodzenia.

Korczak, któremu życie nie szczędziło upokorzeń i dramatów najbardziej znany jest ze swej działalności społecznikowskiej i pedagogicznej. Jako lekarz angażował się w pomoc najbiedniejszym, sierotom i wszystkim odrzuconym przez społeczeństwo. W czasie drugiej wojny światowej mimo podeszłego już wieku wspomagał jako medyk walczącą Warszawę. Gdy jego podopiecznych przeniesiono do getta, choć wiele razy mógł przejść na aryjską stronę, nigdy nie godził się na opuszczenie tych, którymi się opiekował. 22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli akcję likwidacji getta warszawskiego i także wówczas „Stary Doktor” mimo wielu próśb i pomocy przyjaciół, nie opuścił „swoich” dzieci… pozostał z nimi do końca…

Niewiele osób już dzisiaj wie, że Korczak interesował się również anarchizmem a swoje sierocińce chciał tworzyć na wzór anarchistycznych szkół Ferrera, za co był inwigilowany w okresie międzywojennym przez policję.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?