Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Koncerny farmaceutyczne – ile kosztuje ludzkie życie?

kraj: Francja
reżyseria: Luc Hermann
rok produkcji: 2020
czas trwania: 52 minuty
język: polski lektor

Coraz częściej podnoszony jest temat koncernów farmaceutycznych. W czasach światowej pandemii ten biznes przyciągnął jeszcze większą uwagę społeczeństwa. Okazuje się, że firmy te przez lobbing oddziałują na politykę zdrowotną. Niektóre z wprowadzanych przez nich na rynek preparatów budzi podejrzliwość. Odnotowuje się rosnącą liczbę pacjentów uskarżających się na dolegliwości spowodowane skutkami ubocznymi przyjętych leków, co z kolei wywołuje lawinę pozwów. Twórcy dokumentu przybliżają przebieg takich sądowych batalii i pokazują, czy zwykły obywatel ma w ogóle szansę w walce z koncernami. Prócz tego przedstawiają też kulisy działalności tego globalnego biznesu.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?