Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Kambodżański oprawca

Kambodżański oprawcakraj: Francja
reżyseria: Jean Baronnet
rok produkcji: 2004
czas trwania: 53 minuty
język: polski lektor

W 1999 roku francuski profesor François Bizot otrzymał zaskakujący telefon z Kambodży. Dzwonił amerykański dziennikarz, który miał do zakomunikowania cenionemu antropologowi zadziwiającą wiadomość. O spotkanie z Bizotem zabiegał jeden z krwawych przywódców Czerwonych Khmerów, który przed 21 laty więził Francuza.

François Bizot pracował we francuskiej szkole w Kambodży, gdy w 1971 roku został uprowadzony przez Czerwonych Khmerów. Pod zarzutem współpracy z CIA, przetrzymywany był w niewoli przez trzy miesiące i większość czasu przywiązany do drzewa. Jego oprawcami byli ludzie niesławnego Doucha, komendanta największego kompleksu więziennego w azjatyckim kraju, któremu przypisuje się śmierć 40 000 ludzi. Bizot został jednak zwolniony. Na osobiste życzenie Doucha. Dokument „Kambodżański oprawca” przypomina o zdarzeniach z czasów krwawej wojny domowej w Kambodży, postrzeganej przez pryzmat osobliwej i niejednoznacznej relacji kata i ofiary.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?