Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Jesteśmy razem

Jesteśmy razemWlk. Brytania/RPA, 2006, 86 min.
polski lektor

Paul Taylor spędził trzy miesiące w KwaZulu w Południowej Afryce, gdzie pracował jako wolontariusz w sierocińcu Agape.

Postanowił powrócić tam z ekipą filmową i nakręcić film o wychowankach Agape. Główną bohaterką dokumentu jest Slindile, dziewczynka, której rodzice zmarli na AIDS. Większość tutejszych dzieci straciła swych bliskich z tego samego powodu. Slindile, która jeździ do rodzinnej wioski, gdzie odwiedza chorego na AIDS brata, nie traci jednak pogody ducha i razem z innymi dziećmi przepięknie śpiewa w chórze założonym przy sierocińcu. Film miał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Amsterdamie (IDFA) w 2006 roku, gdzie otrzymał Nagrodę Publiczności, zdobywając największą w historii festiwalu liczbę głosów.