Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Goran – the Camel Man

kraj: Gruzja/Polska
reżyseria: Marcin Lesisz
rok produkcji: 2015
czas trwania: 15 minuty
język: polski lektor

Krótki dokument przedstawiający urywek życia niezwykłego wędrowca. Goran, czyli Roland Charles Verdon, jest Szwajcarem. Wraz z psami, kozami i wielbłądem podróżuje na swoim cygańskim wozie, odtwarzając Jedwabny Szlak. Swoje marzenie realizuje niezmiennie od 27 lat, próbując szukać alternatywy na podróżowanie. Wzoruje się na życiu dawnych nomadów, przemierzających dalekie szlaki – od Mongolii po Europę. Film powstały w Gruzji pokazuje fragment jego niezwykłego życia. Dokument otrzymał nagrody na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, a także na estońskim Parnu Film Festival.