Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Globalna otyłość

kraj: Francja
reżyser: Sylvie Gilman, Thierry De Lestrade
rok produkcji: 2020
czas trwania: 52 minuty
język: polskie lektor

W dzisiejszym świecie obserwuje się gwałtowny wzrost liczby osób zmagających się z otyłością. Dotknęła ona już ponad 650 milionów ludzi. Przyczynia się do chorób takich jak miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie oraz nowotwory – łącznie w ciągu roku umiera na nie około 2,5 miliona osób. WHO ostrzega, że na otyłość narażone są zwłaszcza dzieci, które uczą się zwykłych nawyków żywieniowych od dorosłych. Autorzy filmu postarają się znaleźć powody epidemii otyłości, przedstawić jej skutki i zwrócić uwagę na wkład przemysłu spożywczego w to niepokojące zjawisko.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?