Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Don Stanislao Druga Twarz Kardynala Dziwisza

Reportaż Marcina Gutowskiego o kardynale Stanisławie Dziwiszu. W dokumencie przedstawiono dokumenty, relacje i rozmowy, wskazujące, że metropolita krakowski senior kardynał Stanisław Dziwisz, uczestniczył m.in. w procederze tuszowania nadużyć seksualnych przez księży na całym świecie. Kardynał Stanisław Dziwisz to legendarny osobisty sekretarz i przyjaciel Jana Pawła II, u którego boku spędził kilkadziesiąt lat. Autor reportażu „Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza”, Marcin Gutowski, pokazuje jednak drugie oblicze duchownego – potężnego hierarchy, szarej eminencji, która potrafi zadbać o – specyficznie rozumiany – interes Kościoła. Także wtedy, gdy chodzi o sprawy dotyczące ofiar pedofilii.

W reportażu wskazuje się powiązania kardynała Dziwisza z byłym amerykańskim kardynałem Theodore’em McCarrickiem, który dopuszczał się pedofilii. Telewizyjna premiera „Don Stanislao…” zbiegła się z opublikowaniem watykańskiego raportu o wiedzy Stolicy Apostolskiej na temat amerykańskiego duchownego. Nazwisko sekretarza Jana Pawła II pojawia się w nim wielokrotnie.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?