Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Człowiek, który śpi

Człowiek, który śpi kraj: Tunezja, Francja
rok produkcji: 1974
reżyseria: Bernard Queysanne
obsada: Jacques Spiesser
czas trwania: 75 minut

Adaptacja głośnej powieści George’a Pereca. „Człowiek, który śpi” To zapis blisko rocznej depresji człowieka, który usuwa się na margines i zajmuje pozycję outsidera. Autor własne doświadczenie opowiada cudzymi słowami, posługując się cytatami z całej literatury światowej.

„Człowiek, który śpi” to trzecia powieść Pereca, która spowodowała jego przyjęcie do OuLiPo, posiłkuje się autobiograficznym epizodem z życia pisarza. Jest zapisem – na wpół onirycznym, na wpół realistycznym. Zapisem szczególnym, gdyż własne doświadczenie opowiada Perec cudzymi słowami, posługując się kryptocytatami z całej literatury światowej. Znajdziemy tu zdania z Melville’a, Kafki czy Joyce’a, z Dantego, Manna i Prousta. Film odtwarza topografię paryskich wędrówek tytułowego bohatera.Georges Perec (1936-1982), pisarz francuski polsko-żydowskiego pochodzenia, uważany za jednego z najważniejszych pisarzy drugiej połowy XX wieku. W Polsce znany z powieści „Rzeczy” i „Życie – instrukcja obsługi” oraz z monograficznego numeru „Literatury na Świecie” (11-12/1995). Jego dzieło, z pozoru różnorodne, na które składają się powieści, sztuki, wiersze, eseje, a także filmy i zbiory krzyżówek, odznacza się niezwykłą spoistością. Perec potrafił pogodzić wątki ściśle autobiograficzne z dowolnie przyjętymi regułami formalnymi.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?