Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Człowiek, który chciał zobaczyć wszystko

kraj: Hiszpania
reżyseria:Albert Albacete
rok produkcji: 2017
czas trwania: 52 minuty
język: polski lektor

Podróżnik Heinz Stücke miał długą listę miejsc, które chciał odwiedzić. Przez ponad 50 lat przemierzał świat na rowerze, by zrealizować to marzenie. Jego podróż rozpoczęła się 22 sierpnia 1960 roku. Wyruszył z niemieckiego miasteczka Hövelhof z jednym plecakiem. Pożegnał rodzinę i znajomych, wybierając życie wędrowca. Do domu wrócił ponad pół wieku później. Dokument ukazuje kulisy jego wypraw. Filmowcy przeglądają mapy, fotografie i pamiątki. Zaglądają też do poświęconego Stückemu muzeum w jego rodzinnym miasteczku.