Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Witamy w Czeczenii

kraj: USA
reżyseria: David France
rok produkcji: 2020
czas trwania: 107 minuty
język: polski lektor

W 2017 roku w Czeczenii rozpoczęły się masowe prześladowania społeczności LGBTQ. Rządzący krajem tyran Ramzan Kadyrow, znajdujący się pod protekcją Rosji, odpowiada za zbrodniczą kampanię, mającą na celu wyeliminowanie osób homoseksualnych. Padają one ofiarami aresztowań, tortur i egzekucji. Dokument jest zapisem działań rosyjskich aktywistów, którzy z narażeniem życia ratują zagrożonych Czeczenów. Planują ich ucieczkę, zapewniają kryjówki, pomagają uciec z niebezpiecznych rejonów i otrzymać azyl. Reżyser David France towarzyszył im z kamerą, by zarówno ujawnić ogromną tragedię rozgrywającą się w Czeczenii, jak i po to, by podkreślić heroizm działań rosyjskich aktywistów. Aby chronić bohaterów filmu, wykorzystał najnowocześniejszą technologię, dzięki której ich twarze zostały zastąpione przez oblicza aktorów. W ten sposób zapewnił im anonimowość.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?