Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Simone de Beavoir. Kobieta aktualna

simoneKraj: Francja
Reżyseria: Dominique Gros
Rok produkcji: 2008
Czas trwania: 52 minuty
Język: Polski lektor

Film o życiu Simone de Beauvoir, francuskiej pisarki, filozofki, politycznej aktywistki i feministki, kobiety o wielu twarzach.

Żyła w czasach bogatych w silne społeczne przemiany. Jej życie i praca jak w lustrze odzwierciedlały intelektualne i polityczne życie Francuzów w pierwszej połowie XX wieku. Simone de Beauvoir jest najbardziej znana z feministycznej książki „Druga płeć”, w której głośno krzyczała za emancypacją kobiet, możliwą jedynie poprzez osiągnięcie niezależności. Twierdziła, że społeczeństwo alienuje kobiety, i że kobiety, aby stać się wolnymi, muszą same się oddzielić od społeczeństwa.

Długoletni związek, który stworzyła z Jean-Paulem Sartrem był osią literackiego i politycznego życia Francuzów od lat 40-tych do 70-tych. Stanowili zaangażowaną politycznie parę lewicowych intelektualistów, egzystencjalistów i antykolonialistów. Niekonwencjonalny jak na tamte czasy związek z Sartrem pozwolił jej zaistnieć jako kobiecie wyzwolonej, którą jedni naśladują, inni całkowicie odrzucają. Paradoksalnie dopiero po jej śmierci w 1986 roku okazało się, że przez 17 lat żyła w trójkącie z amerykańskim pisarzem Nelsonem Algrenem, o czym Sartre wiedział i akceptował.

Film zaczyna się i kończy w Paryżu i pokazuje miejsca, które uwielbiała: brzeg Sekwany rankiem, Francuską Bibliotekę Narodową, dzielnicę Saint-Germain-des-Prés i wieżę Montparnasse. Zawarto w nim zdjęcia z prywatnych zbiorów, archiwalne materiały filmowe oraz wywiady z przyjaciółmi i znajomymi Simone de Beauvoir.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?