Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Równość płci po Szwedzku

Data produkcji: Francja, 2013.
Reżyseria: Philippe Lagnier, Chantal Simon
Język: polski lektor,
Czas trwania: 52 minuty
Język: polski lektor

Co naprawdę znaczy wychowanie w duchu gender? Twórcy dokumentu przybliżają widzom szwedzkie przedszkole, które wprowadziło pionierski program nauczania bez podziału na płeć.

Gender to płeć kulturowa, różna od płci biologicznej, z którą się rodzimy i którą determinują różnice anatomiczne. Gender określa role społeczne, zachowania i atrybuty uznawane jako odpowiednie zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Narodem, który od lat zastanawia się nad czynnikami wpływającymi na sytuację kobiet i mężczyzn, są Szwedzi. W 1998 roku szwedzki rząd rozpoczął realizację programu, który miał pomóc osiągnąć równość płci we wszystkich aspektach życia społecznego. Piętnaście lat później Lotta Rajalin założyła pionierskie przedszkole „Egalia”, w którym kładzie się nacisk na wychowywanie dzieci niezależnie od ich płci biologicznej. Jednym z wyróżników przedszkola jest np. to, że wychowawcy nie używają zaimków osobowych lub określeń „dziewczynka” czy „chłopiec”, gdy zwracają się do dzieci. Cele Rajalin są wieloaspektowe: nie łączenie żadnego zawodu z określoną płcią czy ochrona tożsamości każdego.