Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Rosja kontra kobiety

reżyseria: Freddie Martin
rok produkcji: 2017
czas trwania: 50 minut
język: polski lektor

W 2017 roku deputowani rosyjskiej Dumy zadecydowali, że przemoc domowa nie będzie klasyfikowana jako przestępstwo. Kontrowersyjna ustawa została szybko podpisana przez prezydenta. Przemoc fizyczna i psychiczna są głęboko zakorzenione w systemie wartości naszych wschodnich sąsiadów, co potwierdza jedno z ich powiedzeń: „Jeśli cię bije, to znaczy, że cię kocha”. Co roku w tym wielkim kraju tysiące bezbronnych kobiet giną z rąk swoich mężów czy partnerów. Niestety, mają na to społeczne przyzwolenie. Dziennikarka Stacey Dooley wybiera się do Rosji, by osobiście się przekonać, jak z tą trudną dla siebie sytuacją radzą sobie zdominowane przez mężczyzn Rosjanki. Spotyka się z ofiarami przemocy, które żyją w strachu przed domowymi oprawcami. Rozmawia także z gwałcicielem. Przyłącza się do feministek, które mimo gróźb nie ustają w walce o równość płci wobec bezdusznego prawa.