Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Rewolucja kobiet w Jemenie

reżyser: Manon Loizeau
film dokumentalny, Francja, 2013, 53 min.
polski lektor

Film Manon Loizeau to historia rewolucji w Jemenie, opowiedziana z perspektywy walki o prawa kobiet.

Rewolucja w Jemenie zaczęła się na początku 2011 roku. W jej trakcie tysiące kobiet przeciwstawiło się tradycji i rządom mężczyzn. Zażądały większej równości. W ciągu miesiąca, napędzane siłą fali rewolucji arabskich, kobiety w Jemenie stały się głównymi działaczkami przewrotu. Złamały tabu i zakazy patriarchalnego społeczeństwa i wyszły na ulice, tym samym kończąc lata uwięzienia i ciszy. Jak alarmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych, sytuacja kobiet w Jemenie przed rewolucją była tragiczna. 70% kobiet nie miało dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej a dziewczynki były zmuszane do wczesnego zamążpójścia. Od marca 2013 roku, gdy rewolucja się zakończyła, naród rozpoczął budowanie podstaw nowego kraju.

Jemeńskie kobiety uczestniczą na równi z mężczyznami w rozwoju demokracji. Przy tworzeniu nowej konstytucji za priorytet uznano zapisy o prawach kobiet. Dokument Manon Loizeau przybliża sylwetki trzech kobiet, które zacięcie walczyły o normalność. Są to: Tawakkul Karman, która została laureatką Pokojowej Nagrody Nobla w 2011 za „walkę bez przemocy na rzecz bezpieczeństwa kobiet i pełnego udziału kobiet w procesie budowaniu pokoju”, Nadia Abdullah, młoda studentka, która została głosem swojego pokolenia oraz Ehsan Dogesh, matka pięciorga dzieci, protestująca przez dwa lata w rozbitym obozie. Każda z nich ucieleśnia wolność słowa kobiet oraz ciężką walkę, którą musiały o nią stoczyć.

 

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?