Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Miesiąc(zka) w Indiach

reżyser: Amit Virmani
Indie, 2013, 63 min.
polski lektor

Tylko 1 na 10 kobiet w Indiach korzysta z podpasek higienicznych. Reszta używa szmat, chust, piasku a nawet popiołu. Aż pojawił się jeden człowiek, który postanowił to zmienić.

Są mężczyźni, którzy peszą się na samą myśl o miesiączkujących kobietach. Ale jest też Arunachalam Muruganantham, który zdał sobie sprawę z tego, że w Indiach większość kobiet nie używa podpasek. I postanowił coś z tym zrobić. Na początku stał się obiektem kpin we własnej wiosce. Teraz jest znanym i docenianym przedsiębiorcą społecznym i wynalazcą, który zapewnił kobietom z małych wsi dostęp do środków higieny intymnej. Jego maszyny umożliwiły im na produkcję tanich podpasek dla lokalnych społeczności.

Dokument „Miesiąc(zka) w Indiach” opowiadając historię Murugananthama zwraca również uwagę na wzmocnienie pozycji kobiet w Indiach w walce z ubóstwem.