Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Kobieca (nie) przyjemność

kraj: Niemcy/Szwajcaria
rok produkcji: 2018
czas trwania: 97 minuty
język: polski lektor

Film łamiący tabu i składający hołd kobietom, które rzuciły wyzwanie seksualnej nierówności płci w tradycyjnych, patriarchalnych społeczeństwach. Produkcja uhonorowana Premio Zonta Club Award – nagrodą przyznawaną na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno filmom promującym sprawiedliwość i etykę społeczną.

Pięć odważnych, inteligentnych i niezależnych działaczek i artystek z różnych środowisk kulturowych z niewiarygodną siłą i pozytywną energią walczy o wyzwolenie seksualne i autonomię dla kobiet. Ich historie znacznie się różnią, lecz wszystkie udowadniają, że mechanizmy wrogości wobec kobiet są elementem wspólnym różnych kultur, religii i kontynentów: od Japonii, Indii, czy somalijskiej muzułmańskiej diaspory po społeczność chasydzką na Brooklynie i katolickie duchowieństwo w Europie.