Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Dokąd zmierzasz, Europejko?

Dokąd zmierzasz, Europejko?kraj: Francja
rok produkcji: 2011
czas trwania: 28 min.
język: polski lektor

W ostatnich dekadach Europejki osiągnęły wolność i niezależność. W XXI wieku jest jednak wiele osób, które twierdzą, że to porządek świata odwrócony do góry nogami.

Choć prawdziwa równość w sferze płac czy zajmowanych stanowisk jest daleka od marzeń, progres jest znaczący. W wielu krajach Europy kobiety mają prawo do aborcji, antykoncepcji, zapłodnień in vitro. Zarabiają pieniądze, podróżują i spełniają swoje marzenia. Te przywileje są kwestionowane przez organizacje konserwatywne i często też katolickie. Reżyser bierze pod lupę Polskę i Maltę – kraje, w których wolność kobiet w porównaniu z innymi państwami europejskimi, jest zagrożona.

http://ncrypt.in/folder-LzJQhqEt

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?