Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Cześć, jestem lesbijką

Cześć, jestem lesbijkąDania, 2011, 54 min.
język: polski lektor

Oto pierwszy film dokumentalny o kobietach odmiennej orientacji seksualnej i o kulturze lesbijskiej w Danii – jednym z najbardziej liberalnych krajów na świecie.

Świat lesbijek został pokazany oczami lesbijek z dużą dozą humoru i autoironii z perspektywy 50 lat. Bez ogródek opowiadają one o swoim życiu, rodzinach, rodzicielstwie, samotności, nocnym życiu i karierach zawodowych. „Nigdy nie przyznałam się, że jestem lesbijką” – mówi 84-letnia staruszka.

W latach 50-tych odmienna orientacja seksualna była tematem tabu, w latach 70. zaczęły powstawać pierwsze wspólnoty kobiece, a lata 90. to już społeczne pozwolenie na homoseksualne śluby. „Cześć, jestem lesbijką” to zarówno losy kobiet, które nigdy nie dostosowały się do norm, jak i tych w pełni akceptowanych przez rodziny i otoczenie.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?