Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Coming out po kameruńsku

Coming out po kameruńskuFrancja, 2009, 52 min.
język: polski lektor

W 2006 roku kameruński brukowiec opublikował listę 50 osób podejrzanych o homoseksualizm. Wykaz nazwisk obejmował m.in. połowę członków ówczesnego rządu. Dla opinii publicznej był to szok tym większy, że oficjalnie w Kamerunie homoseksualistów nigdy nie było.

Od pół roku do pięciu lat więzienia – taka kara groziła przedstawicielom mniejszości seksualnych na mocy przepisów z roku 1972, które uznawały homoseksualizm za przestępstwo. Od tamtego czasu był to temat tabu. Dopiero rewelacje ujawnione przez tabloid sprawiły, że o homoseksualizmie zaczęto mówić otwarcie. Miejscowi zapewniali się jednak nawzajem, że geje i lesbijki są ludźmi, którzy przyjęli złe zachowanie od Europejczyków.

„Coming out po kameruńsku” to opowieść o trudnej walce afrykańskich homoseksualistów o rehabilitację i uznanie ich praw. Wraz z niestrudzoną adwokat Alice Nkom oraz aktywistami miejscowego środowiska gejów i lesbijek widzowie przekonają się, jakie wyzwania stawia życie w głęboko konserwatywnym kameruńskim społeczeństwie.