Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

FAQ

1. Dlaczego powstało Alterkino.net?
Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, poniewaź obecnie panuje deficyt na strony internetowe z ciekawymi filmami poruszającymi problemy społeczne, ekonomiczne i kulturowe.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji:
„Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw”.

2. Co ile filmy są aktualizowane?
Strona aktualizowana jest na bieżąco.

3. Dlaczego nie mogę pobrać filmu?
Filmy dostępne są tylko do obejrzenia online. Można je jednak pobrać poprzez odpowiednie wtyczki do przeglądarek.

4. Nie słyszę dźwięku w filmie. O co chodzi?
Problem dotyczy systemów IOS (brak kompitabilności kodeków), dlatego zalecamy oglądanie filmów na innych systemach (Windows, Linux, Android).

5. Czy filmy są tłumaczone na język polski?
Tak. Filmy zawierają lektora albo napisy.

6. Jak mogę pomóc Alterkino.net?
umieszczając nasz baner na swojej stronie.
– wspierając nas finansowo, kiedy organizujemy zbiórkę. Miło by było, gdybyś docenił naszą pracę i wsparł nasz projekt.