Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Żyć w zgodzie z naturą

kraj: Austria
rok produkcji: 2020
reżyseria: Susanne Lummer
czas trwania:
język: polski lektor

Mimo rozwoju cywilizacyjnego na Ziemi w dalszym ciągu istnieją społeczności żyjące jak najbliżej natury. Niektórzy ludzie po prostu nie mają wyboru, ponieważ miejsce ich zamieszkania znajduje się za daleko od dużych aglomeracji. Bieżąca woda czy elektryczność to dla nich niedostępne udogodnienia. Są jednak osoby, dla których to kwestia wyboru. W niektórych częściach planety wciąż można znaleźć ludzi wiodących życie podobne do codzienności swoich przodków. Korzystają z takich rzeczy jak fabryczne obuwie czy ubrania, jednak są myśliwymi, koczownikami czy rybakami.