Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ziemia z nieba

ziemia_z_niebaserial dokumentalny
kraj: Francja
rok produkcji: 2006
czas trwania: 44-60 min.
język: polski lektor

W 1995 roku francuski fotograf Yann Arthus-Bertrand postanowił zrealizować ambitny plan: udokumentować stan Ziemi na przełomie wieków za pomocą zdjęć lotniczych. Projekt, realizowany przez 14 lat, zaowocował pokazywaną na całym świecie wystawą zdjęć, bestsellerowym albumem oraz telewizyjną serią dokumentalną.

Gdy przed kilkoma laty rzadkiej urody prace Arthusa-Bertranda zaprezentowane zostały w Polsce, podczas warszawskiej edycji wystawy „Ziemia z nieba”, swego błogosławieństwa udzielili im Jan Paweł II i XIV Dalajlama. Słowa tych wybitnych postaci stały się mottem wystawy zdjęć francuskiego fotografa. „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi” – apelował papież, a wtórował mu głos duchowego przywódcy buddystów: „Ponieważ wszyscy dzielimy tę małą planetę, każdy z nas musi nauczyć się żyć w harmonii i pokoju z innymi ludźmi i przyrodą. To nie tylko marzenie, lecz konieczność”.

Myślą przewodnią bezprecedensowego i ambitnego projektu, jakiego podjął się Arthus-Bertrand, jest wezwanie do zachowania naturalnego bogactwa i piękna Ziemi. Istnieje zbyt wiele zagrożeń: skażenie środowiska, przeludnienie, wojny, kataklizmy, aby ludzie ignorowali związane z nimi niebezpieczeństwa. Seria dokumentalna „Ziemia z nieba” jest wielkim hołdem złożonym planecie Ziemia. Francuski artysta wyprawia się w różne zakątki globu, by przyglądać się zarówno cudom natury, jak i fatalnym rezultatom ludzkiej ignorancji.

Jedzie na Tasmanię, gdzie używa się napalmu do karczowania lasów, co niszczy biologiczną różnorodność regionu, do chińskiej prowincji Yunnan, by spotkać słynnych zielarzy, od wielu lat produkujących naturalne lekarstwo na malarię, do afrykańskiego Mali, które, dotykane przez wyniszczające susze, znalazło efektywne sposoby konserwacji wody oraz na Kilimandżaro, aby odkryć, że słynna śnieżna czapa najwyższego szczytu Czarnego Lądu uległa roztopieniu. Wiele odcinków serii poświęcono kluczowym zagadnieniom związanym z ochroną środowiska naturalnego. Arthus-Bertrand przekonuje, jak istotne dla ludzkiej egzystencji są bioróżnorodność i rozsądna dystrybucja wody, a także jaki wpływ na nasze życie wywierają zmiany klimatyczne oraz postępująca dewastacja mórz i oceanów.

„Ziemia z nieba” jest fascynującą opowieścią o Ziemi, głosem zachwytu nad jej urzekającym pięknem oraz wezwaniem na ratunek. Francuski artysta apeluje, że to nie Ziemia należy do człowieka, ale człowiek należy do Ziemi. Naszym obowiązkiem jest zadbanie o wspólny dom dla niezliczonej ilości małych i dużych istnień.

Chrońmy ziemię

Wielki błękit

Błękitne złoto

Biologiczna różnorodność

Niech żyją wielkie rzeki

Ochrona wody

Wyżywić 6 miliardów ludzi

Morze potrzebuje nas a my morza (1)

Morze potrzebuje nas a my morza (2)

Czy dzikie zwierzęta jeszcze istnieją

Lasy i ludzie

Ziemia nie jest własnością człowieka