Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ziemia widziana z nieba

Ziemia widziana z niebakraj: Francja
reżyseria: Xavier Levebvre, Pascal Plisson
rok produkcji: 2009
czas trwania: 6 x 54 min.
język: polski lektor

Po czterech i pół miliarda lat istnienia niebieska planeta znajduje się na skraju zniszczenia. „Chronić możemy tylko to, co dobrze znamy” – twierdzi francuski fotograf Yann Arthus-Bertrand i dlatego od 15 lat realizuje swój wielki projekt – dokumentuje stan Ziemi na przełomie wieków za pomocą zdjęć lotniczych. Zaczęło się od wystawy zdjęć i albumu, który w krótkim czasie osiągnął status bestselleru. Arthus-Bertrand postanowił zatem rozszerzyć swoje przedsięwzięcie o serię dokumentalną.

„Za późno na pesymizm” – przekonuje słynny fotograf. Ziemi dokuczają problemy zbyt poważne, by można je ignorować. Aby ukazać bolączki planety, Arthus-Bertrand wyprawił się w kolejne jej zakątki, ukazując piękno dzikich obszarów i bezwzględne niebezpieczeństwa, jakie na nie czyhają. Olśniewające lasy Gabonu, majestatyczne szczyty górskie w Japonii, dżungle Indonezji… Wszystkie te miejsca można podziwiać z lotu ptaka, przepięknie sfotografowane przez pomysłodawcę serialu. Myli się jednak ten, kto sądzi, iż „Ziemia widziana z nieba” to jedynie kolekcja sielankowych widoków. Cykl podejmuje szereg zagadnień dotyczących przyszłości życia na planecie. Nadmierna konsumpcja, zmiany klimatyczne, grabieżcza polityka wydobywania wyczerpujących się złóż paliw kopalnianych, klęski żywiołowe i wymieranie gatunków – to wszystko rozgrywa się cały czas, przybliżając rodzaj ludzki do wielkiej katastrofy.

Wyprawiając się w różne miejsca – od Kenii poprzez Jordanię, Australię, Indię, po Alaskę – Arthus-Bertrand przygląda się przerażającym konsekwencjom ludzkiej chciwości i ignorancji, unaoczniając zagrożenia płynące z deforestacji, topnienia pokrywy lodowej i globalnego ocieplenia. Spotyka ludzi wystawionych na ciężką próbę wskutek zmian w ich najbliższym otoczeniu, a także ostatnich idealistów codziennie ponoszących wysiłek na rzecz uratowania przyrody przed destrukcją. Na przykład Grego Dilu, który niesie pomoc orangutanom z Borneo czy amerykańskiego strażak Dana Jacksona, walczącego z pożarami szalejącymi w Kalifornii.

„Ziemia widziana z nieba” to niezwykły dokument o ogromnej sile wyrazu. Hipnotyzujący pięknem i nastrojową muzyką, pełen liryzmu i emocji obraz miejsca, którego ratowanie powinno być priorytetem całego rodzaju ludzkiego. To wezwanie do zadumy i działania, sygnał na alarm i początek przebudzenia.

Ekologia / Konsumpcjonizm

Ekologia / Konsumpcjonizm część 2

Koniec ropy naftowej

Obrońcy przyrody