Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Ziemia przyszłości

Ziemia przyszłościkraj: USA
rok produkcji: 2008
czas trwania: 88 minuty
język: polski lektor

Program nie jest jedynie kolejną opowieścią o zanieczyszczeniu środowiska. Stanowi on próbę zrozumienia efektów globalnego ocieplenia na Arktyce oraz wpływu tego zjawiska na resztę naszej planety.

We wrześniu 2006 roku, podczas trwania srogiej zimy arktycznej, wybitni naukowcy z całego świata na pokładzie statku „Tara” wypłynęli na Ocean Arktyczny. Ich zadaniem było zbadanie zmian klimatycznych i środowiskowych w tym regionie, przede wszystkim poznanie konsekwencji topnienia lodowców.