Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Zdrowa żywność

Zdrowa żywnośćkraj: USA
reżyser: Kirk Bergstrom
rok produkcji: 2007
czas trwania: 27 minuty
język: polski lektor

Co ma wpływ na preferencje jedzeniowe człowieka? Przewodniczką po dokumencie jest znana aktorka Cameron Diaz.

Piękne zdjęcia i inspirujące historie składają się na film dokumentalny „Zdrowa żywność”. Autorzy podchodzą do tematu jedzenia z perspektywy globalnej i pojedynczego człowieka. Pokazują, jak żywność ma wpływ na bioróżnorodność na Ziemi, zdrowie publiczne czy zmiany klimatu. Twórcy przeprowadzili wywiady z kulinarnymi autorytetami m.in.: pisarzem Michaelem Pollanem, szefem kuchni wegańskiej Bryantem Terrym i producentem żywności organicznej Nigelem Walkerem.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?