Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Zatoka cieni

kraj: Austria
reżyseria: Richard Ladkani
czas trwania: 105 minuty
rok produkcji: 2019
język: polski lektor

Kulisy kryzysu w Zatoce Kalifornijskiej, gdzie kwitnie przestępczość. W rejonie tym nielegalnie poluje się na totoabę. Dla Chińczyków pęcherz pławny tej ryby stanowi prawdziwy przysmak. Azjaci wierzą ponadto w jej dobroczynny wpływ na zdrowie, siłę czy płodność. Kłusownictwem zajęły się meksykańskie kartele, których działania zniszczyły lokalną faunę. W sieci wpadają morświny kalifornijskie, których populacja liczy obecnie zaledwie kilka osobników. Trwa dramatyczna walka o zaprzestanie tego procederu, w którą zaangażowali się naukowcy, dziennikarze śledcze i agenci. Ryzykują życie, by ocalić ssaki i postawić przed sądem morskich przemytników. Producentem wykonawczym filmu jest Leonardo DiCaprio.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?