Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Wyrok na bioróżnorodność

Wyrok na bioróżnorodnośćkraj: Francja
reżyseria: Bernard Guerrini
rok produkcji: 2010
czas trwania: 52 minuty
język: polski lektor

Im więcej pojawia się alarmów o zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, tym bardziej opinia publiczna jest „zasypywana” mrocznymi wizjami dotyczącymi przyszłości naszej planety. I coraz trudniej jest znaleźć odpowiedź na najbardziej nurtujące pytanie: co konkretnie robi człowiek, by zachować bioróżnorodność?

Ludzkość od wielu lat ma przed sobą jeden cel: chronić naturę. Lecz często są to puste słowa w ustach polityków, przedsiębiorców, a nawet mieszkańców zagrożonych terenów. Komu naprawdę zależy na ochronie przyrody i jakie metody są stosowane, by ten cel osiągnąć? Twórca filmu Bernard Guerrini szuka odpowiedzi na te pytania. Przy użyciu modeli naukowych oraz strategii ekonomicznych i politycznych stara się pokazać, jaka jest rola nie tylko współczesnych ruchów ekologicznych, ale i pojedynczego człowieka w ratowaniu naszej planety.

Czy wystarczy oszczędzanie wody i sortowanie śmieci, czy trzeba podjąć bardziej zaawansowane i skuteczne metody działania? Filmowiec rozmawia z ekologami z całego świata i przeprowadza wiele eksperymentów, aby określić, co kryje się dziś pod górnolotnym i ciągle zmieniającym się pojęciem ochrony bioróżnorodności. Przedstawia także prawdziwych miłośników natury, którzy coraz częściej uciekają z zatłoczonych i zanieczyszczonych miast, by żyć w czystym i jeszcze nieskażonym terenie…