Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Wojownicy ekologii

Wojownicy ekologii Francja, 2010, 54 min.
język: polski lektor

Pirackie ataki na japońskie statki wielorybnicze, okupacja lasów sekwojowych w Ameryce, stopowanie pociągów wiozących odpady radioaktywne. W rozwiniętych krajach, należących do czołowych trucicieli środowiska, rozwinął się radykalny ruch obrońców przyrody. Dla władz są terrorystami – w USA eko-bojownicy znaleźli się na sporządzonej przez FBI liście największych zagrożeń dla porządku publicznego, tuż za Al-Kaidą. Kim są naprawdę?

Jeden z bohaterów filmu to Tre Arrow. Ten oczytany i elokwentny 38-latek, zdeklarowany zielony anarchista, od 2008 roku przebywa w areszcie domowym, skazany za liczne akty sabotażu wymierzone w przemysł drzewny. Ludzi takich jak Arrow jest więcej. Rozgoryczeni bezowocnością pokojowych protestów w obronie środowiska, sięgają po bardziej radykalne środki. Walcząc z władzą i wielkim przemysłem, traktowani są jako poważne zagrożenie terrorystyczne. Coraz częściej kraje zachodnie podejmują przeciwko nim zorganizowane akcje.

Dokument „Wojownicy ekologii” to spojrzenie za linię frontu nieformalnej wojny, spotkanie z eko-bojownikami i próba wyjaśnienia motywów ludzi, którzy demonstracje i rozdawanie ulotek zastąpili przemocą i akcją bezpośrednią.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?