Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Woda – życie dla lasu

woda_zycie_dla_lasukraj: Polska
rok produkcji: 2006
czas trwania: 19 minuty

Woda to życie. Choć mamy tego świadomość, wodę zaczynamy cenić dopiero wtedy, gdy zaczyna nam jej brakować.

Ocieplenie klimatu, zanieczyszczenia środowiska i inne niekorzystne zmiany spowodowane działalnością człowieka prowadzą do drastycznego zmniejszania się zapasów wody i pogorszenia jej jakości. Takim niekorzystnym zjawiskom należy przeciwdziałać poprzez zatrzymywanie wody i jej oczyszczanie. Najlepiej robi to sama przyroda z niewielką pomocą człowieka. Ekosystemy leśne potrafią chłonąć wodę jak gąbka, a leśna gleba doskonale oczyszcza wodę, jest jej naturalnym filtrem. Przywracanie śródleśnych zbiorników i bagien to nie tylko przywracanie wody środowisku, a także przywracanie życia różnym gatunkom zwierząt i roślin.