Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Woda: Wielka tajemnica

Producent: Saida Medvedeva
Rok produkcji: 2008
Język : Polskie napisy

„Woda jest siłą napędową natury” – Leonardo da Vinci

„Podobnie jak w filmie pt. WHAT THE BLEEP, dzięki wodzie możemy dostrzec fakt, że nasze myśli wywierają wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Wyobraźmy sobie teraz te wszystkie możliwości, które mielibyśmy do dyspozycji, gdyby ludzie zdali sobie sprawę z ich własnego potencjału kreowania rzeczywistości. Filmy takie jak ten dają mi nadzieję, że istnieje coś na kształt zbiorowej inteligencji, która rozwiąże problemy świata.” – Deepal Chopra

Film ten opowiada o wodzie, o najbardziej niesamowitej badanej obecnie substancji. Od niepamiętnych czasów naukowcy, filozofowie i teolodzy starali się zrozumieć jej właściwości, zarówno te widoczne gołym jak i te ukryte, które stanowią swoisty fenomen, wykraczający poza prawa fizyki i natury.

Świadkowie ostatnich, zapierających dech w piersiach odkryć dokonanych przez badaczy z całego świata m.in. z Rosji, Kazachstanu, Szwajcarii, Izraela, USA, Wielkiej Brytanii, Austrii, Japonii, Argentyny, Chin i Tybetu. Dyskusje wyjaśniające niecodzienne i ambitne założenia uzupełniające w istotne informacje wiele lat badań naukowych, które mogą otworzyć ludzkość na nowe horyzonty, takie jak zastosowanie konstrukcji wodnych w rolnictwie czy użycie wody w leczeniu najpoważniejszych chorób.

Materiał przedstawiony w tym filmie dotyczy całego świata. Przypuszczenia na temat rzeczywistych właściwości wody wykraczają daleko poza układ słoneczny, sugerując tym samym, że dzięki tej substancji można przesyłać informacje szybciej od prędkości światła, co prawdopodobnie łączy ją z absolutem. Jedno jest pewne – woda jest unikatowa i niebywała, a cuda z nią związane wciąż czekają na odkrycie.

Może zainteresują Cię jeszcze te filmy?