Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

We władzy ropy

We władzy ropykraj: USA
rok produkcji: 2004
język: polski lektor

Świat staje się coraz bardziej uzależniony od ropy, a ochrona środowiska naturalnego coraz większym globalnym problemem. W ciągu ostatnich trzydziestu lat liczba samochodów w USA wzrosła trzykrotnie. Dzienne zużycie ropy w tym kraju wynosi ok. 14 litrów na jedną osobę. Każde gospodarstwo amerykańskie posiada średnio po dwa samochody, a prognozy na najbliższych 20 lat mówią, że zużycie ropy wzrośnie o połowę. Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że zmienia się klimat: nagrzewa się Pacyfik, topnieją lodowce, umierają rafy koralowe, szaleją huragany.

Ostatnie 10 lat to najcieplejsze lata tysiąclecia. Dwutlenek węgla i inne gazy akumulujące ciepło wydzielają się do atmosfery w wyniku procesu spalania ropy naftowej i jej pochodnych, co powoduje wzrost temperatury. Uzależnienie od ropy jest więc problemem wszystkich mieszkańców naszej planety. USA odmawiają podpisania Protokołu z Kioto, będącego planem globalnej redukcji zanieczyszczeń, podpisanego przez 125 państw świata. Według prezydenta Busha Protokół z Kioto bezpośrednio zagraża gospodarce amerykańskiej, a wolny rynek i niskie ceny są dla Amerykanów jak świętość.