Manifest

Naszym celem jest zapewnienie dostępu do ciekawych oraz unikatowych filmów wszystkim zainteresowanym. Strona ma charakter niekomercyjny i nie pobieramy od nikogo żadnych opłat. Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom, ponieważ obecnie panuje deficyt stron internetowych z ciekawymi filmami.

Mimo likwidacji Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk w 1989 roku w Polsce nadal dochodzi do ograniczania swobód obywatelskich w zakresie wolności wyrażania poglądów i twórczości artystycznej. Zmieniła się forma: miejsce oficjalnej cenzury prewencyjnej zajęła nieoficjalna cenzura represyjna, posługująca się naciskiem ekonomicznym, prawnym lub administracyjnym do tłumienia, zatrzymywania eliminowania tych dzieł sztuki i wypowiedzi, które nie są zgodne z ideologią polityczną, normami obyczajowymi, doktrynami religijnymi bądź polityką korporacyjną.

Korzystamy z wolności korzystania z dóbr kultury, które są prawem człowieka zapisanym w Powszechnej Deklaracji: "Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym swojej społeczności, do korzystania ze zdobyczy kultury, do uczestniczenia w postępie nauki i do korzystania z jej dobrodziejstw".

Inicjatywa jest całkowicie niekomercyjna, nie przynosi dochodów, nie wyświetlamy dla Was reklam - w imię dobra społecznego.

 

Uwaga, parzy!

Kraj: Wielka Brytania
Rok produkcji: 2005
Czas trwania: 64 minuty
Język: Polski lektor

W roku 1995 trwająca przez tydzień fala upałów przekraczających 40°C spowodowała w Chicago zgon ok. 800 osób. W 2003 roku w Europie z powodu upałów zmarło tysiące ludzi. Upały są obecnie najczęstszą przyczyną śmierci mieszkańców USA. Tymczasem temperatura na naszej planecie ciągle rośnie.

Emisja gazów cieplarnianych powoduje zaburzenia w cyrkulacji wody w przyrodzie oraz znaczne ocieplenie klimatu. W efekcie z roku na rok stan roślinności stopniowo się pogarsza, a wzrostowi temperatury towarzyszą niepokojące zjawiska pogodowe, m.in. gwałtowne burze i tornada, gwałtowne ulewy oraz dotkliwe susze. Jeśli bogate państwa nie ograniczą produkcji gazów, nie zrezygnują z użycia ropy i węgla, ziemię i jej mieszkańców czeka ekologiczna katastrofa. Przejmujący film brytyjskich dokumentalistów przedstawia zagrożenia i ponure scenariusze, których spełnienia będziemy świadkami.